Burgemeesters Commandeurlaan 2c - 1687 BH Wognum

0229 - 591265

info@fcwf.nl

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Financieel Centrum West-Friesland (FCWF)

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Waarom verwerken van persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Hoe meer we van u weten hoe beter wij u kunnen adviseren op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Het spreekt voor ons voor zich dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Daarom gaan we op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op FCWF

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

FCWF verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
 • nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen.
 • informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever.
 • informatie over uw financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden.
 • informatie over uw huidige financiële producten en verzekeringen.
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw strafrechtelijke- of schade verleden, indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Daarnaast kunnen wij informatie inwinnen bij externe partijen die we betrouwbaar vinden;

 • U en uw familieleden
 • Uw werkgever
 • Bij een schadegeval, derden waaronder de eiser, gedaagde, getuigen, deskundigen (waaronder medische experts), schade-experts, advocaten en schadebehandelaars
 • Verzekeraars
 • Kredietinformatiebureaus (voor zover wij kredietrisico’s lopen)
 • Fraudebestrijdingsdatabases en andere externe databases, waaronder sanctielijsten
 • Overheidsinstanties, zoals voertuigregistratie- en belastingdiensten

We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we:

 • u advies geven over uw financiële risico’s, bemiddelen bij het tot stand komen van financiële producten en deze producten voor u beheren.
 • uw verzekeringen administreren, aanvragen en eventuele schades voor u afhandelen.
 • deze analyseren om ons producten- en dienstenaanbod verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen.
 • deze gebruiken voor marketingactiviteiten om onze klantrelatie uit te breiden.
 • u via nieuwsbrieven informeren
 • moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

FCWF deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is. U moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • verzekeraars, service providers en banken
 • notarissen in verband met de afgesloten hypotheek
 • makelaars en taxateurs
 • expertisebureaus, juristen, en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en benodigde rapportages
 • opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen
 • onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden, fraude (en het afgeven van verklaringen omtrent gedrag) teneinde fraude in de verzekeringsindustrie op te sporen en te voorkomen

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bij Het Raadhuis FD bent. Als onze relatie eindigt, dan zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoe lang we dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering is de wettelijke bewaartermijn langer dan die van een autoverzekering.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.

Beveiliging van gegevens:

FCWF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zijn al onze systemen passend beveiligd. De werknemers van FCWF die kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan strikte geheimhouding daarvan.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 1. inzicht te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we van u verwerken;
 2. inzicht te krijgen wat we met uw persoonsgegevens doen;
 3. eventuele fouten te laten corrigeren;
 4. verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • persoonsgegevens niet meer verder te laten verwerken, afgezien van het opslaan van deze gegevens;
 • uw persoonsgegevens naar u of naar een andere verzekeringsorganisatie waar de verzekering wordt ondergebracht te laten overdragen;
 • uw toestemming in te trekken tegen automatische besluitvorming;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u een beroep willen doen u een van de bovenstaande rechten dan kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres; info@fcwf.nl

We proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen, aan uw verzoek te voldoen. Let er wel op dat we niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard aan u weten.

Aanpassen van deze privacyverklaring

We mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Heeft u vragen over privacy ?

Heeft u vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied dan kunt u contact opnemen met ons. Het team van FCWF staat u graag te woord. Dit kunt u doen door contact op te nemen met ons kantoor. Telefonisch zijn wij te bereiken op: 0229 – 591265. U kunt ook een e-mail sturen naar info@fcwf.nl

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door FCWF

Dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.